Formularz logowania
X

Zarządzanie strategiczne

Co to jest Zarządzanie Strategiczne?
Zarządzanie strategiczne polega na myśleniu kompleksowym i długoterminowym, ukierunkowanym na określenie misji, wizji, wartości, priorytetów i celów strategicznych. Zarządzanie strategiczne uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne, takie jak obecne i przyszłe oczekiwania oraz potrzeby stron zainteresowanych, przepisy prawa, jak również wewnętrzne, uwzględniające posiadane potencjały i zasoby. Zarządzanie strategiczne zapewnia koncentrację organizacji na kwestiach najistotniejszych dla jej prawidłowego działania i rozwoju.

Korzyści z wdrożenia Zarządzania Strategicznego:

 • poprawa wyników organizacji,
 • jasno określone wartości, zasady, priorytety i cele strategiczne organizacji,
 • identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju organizacji,
 • ukierunkowanie oraz koncentracja działań i zasobów organizacji na określone kierunki i cele,
 • wzrost morale i zaangażowania pracowników w działanie organizacji.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego,
 • konsultacje przy określaniu misji, wizji, celów strategicznych i operacyjnych,
 • konsultacje w zakresie opracowania planów strategicznych i operacyjnych.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • Polski Komitet Normalizacyjny 2019

  Polski Komitet Normalizacyjny 2019

 • ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 2014-2015

  ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 2014-2015

 • URZĄD MIASTA KOBYŁKA 2012

  URZĄD MIASTA KOBYŁKA 2012

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2010

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2010