Formularz logowania
X

CAF - wspólna metoda oceny

CAF – Co to jest?

Wspólna Metoda Oceny
Narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, opracowane dla sektora publicznego krajów Unii Europejskiej.
CAF został zainspirowany Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM®).

Początki CAF

CAF to wynik współpracy ministrów UE, którzy odpowiadają za administrację publiczną. Powstał w 2000 r. z inspiracji Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (ang. European Foundation for Quality Management, EFQM).

Wersja pilotażowa CAF została przedstawiona w maju 2000 roku, a kolejne wersje w 2002, 2006 i 2013 roku. W grudniu 2019 roku przyjęto nową, piątą wersję modelu CAF - CAF2020.

 

Istota CAF

CAF opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki osiąga się poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. Zastosowanie metody zapewnia całościowe i wszechstronne podejście do analizy działalności organizacji. Umożliwia spojrzenie na organizację pod różnymi kątami w tym samym czasie.

Źródło: www.gov.pl

 

Cel przeprowadzenia samooceny wg CAF

 • Poprawa rezultatów i udoskonalenie działań Urzędu;
 • Uzyskanie obrazu organizacji w odniesieniu do modelu międzynarodowego;
 • Wybór kluczowych obszarów do poprawy;
 • Wdrożenie działań doskonalących.

Wartość dodana:

 • Rozszerzenie horyzontów;
 • Szersze spojrzenie na organizację i jej możliwości;
 • Lepsze zrozumienie punktów widzenia:
  • kierownictwo pryzmat potencjału,
  • pracownicy – pryzmat wyników.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • pomoc w zakresie zastosowania modelu CAF;
 • przeprowadzenie samooceny metodą CAF;
 • szkolenia;
 • warsztaty samooceny CAF;
 • warsztaty, dotyczące opracowania planu doskonalenia;
 • wsparcie doradcze.

 Pobierz ulotkę informacyjną CAF 2020.

 

Aktualności, dotyczące wspólnej metody oceny CAF:

Szanowni Państwo,

Z zadowoleniem informujemy, iż prace nad tłumaczeniem oryginalnej broszury (na język polski) – tj. piątej wersji modelu CAF (pierwszy europejski model zarządzania jakością), tj. CAF 2020, zostały zakończone sukcesem.

Jednym, z ekspertów CAF, który przyczynił się do realizacji powyższego celu jest Tadeusz Zawistowski, który zajmował się m.in. tłumaczeniem przykładów do podkryteriów, przykłady te mimo że wypracowane na forum międzynarodowym przez ekspertów z wielu różnych krajów, uwzględniają także krajową specyfikę.

Więcej informacji.

Zachęcamy do pobrania podręcznika CAF, a także do stosowania modelu CAF 2020 w sektorze publicznym.

Dziękujemy za współpracę przy powyższym projekcie kierownictwu i pracownikom Departamentu Służby Cywilnej KPRM oraz wszystkim ekspertom CAF.

 

CAF w polskiej administracji – raport z badania (opracowanie raportu: Raport został opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez firmę TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski i zespół ekspertów w składzie: Marek Jefremienko, Jacek Radwan, Sławomir Wysocki, Tadeusz Zawistowski).

Więcej aktualności.

 

KONTAKTY I BAZA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW CAF:
 
Aby ułatwić kontakt wszystkim zainteresowanym wsparciem eksperckim przy poznaniu CAF i zastosowaniu modelu w praktyce, przedstawiamy listę kontaktową ekspertów CAF (w tym Tadeusz Zawistowski 😉:
 
Dodatkowo zachęcamy do rejestracji w bazie danych użytkowników CAF
Rejestracja daje dostęp do danych użytkowników z całego świata, pomoże w budowaniu sieci kontaktów i wymianie doświadczeń. W ten sposób, przyczynimy się do wzmocnienia wizerunku administracji, która sięga po nowoczesne narzędzie dążąc do stałego doskonalenia jakości usług publicznych.

 

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • URZĄD MIASTA KRAKOWA

  URZĄD MIASTA KRAKOWA

 • Ministerstwo Finansów_webinar

  Ministerstwo Finansów_webinar

 • KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 2021

  KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 2021

 • Urząd Miasta Kraków_2017

  Urząd Miasta Kraków_2017

 • Jednostki samorządu terytorialnego_2015

  Jednostki samorządu terytorialnego_2015

 • Urząd Skarbowy Iława_2013

  Urząd Skarbowy Iława_2013

 • Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów_2013

  Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów_2013

 • Ministerstwo Gospodarki_2013

  Ministerstwo Gospodarki_2013

 • Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie_2012

  Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie_2012

 • Deloitte S.A._2011_2012

  Deloitte S.A._2011_2012

 • Urząd Miasta Kraków_2011

  Urząd Miasta Kraków_2011

 • Urząd Gminy Bierzwnik_2011

  Urząd Gminy Bierzwnik_2011

 • DGA S.A._2011

  DGA S.A._2011

 • Ministerstwo Gospodarki_2011

  Ministerstwo Gospodarki_2011

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi_2011

  Urząd Marszałkowski w Łodzi_2011

 • Administracja publiczna_rządowa_2007

  Administracja publiczna_rządowa_2007