Formularz logowania
X

CAF - wspólna metoda oceny

CAF – Co to jest?

Wspólna Metoda Oceny
Narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, opracowane dla sektora publicznego krajów Unii Europejskiej.
CAF został zainspirowany Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM®).

Początki CAF

CAF to wynik współpracy ministrów UE, którzy odpowiadają za administrację publiczną. Powstał w 2000 r. z inspiracji Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (ang. European Foundation for Quality Management, EFQM).

Wersja pilotażowa CAF została przedstawiona w maju 2000 roku, a kolejne wersje w 2002, 2006 i 2013 roku. W grudniu 2019 roku przyjęto nową, piątą wersję modelu CAF - CAF2020.

 

Istota CAF

CAF opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki osiąga się poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. Zastosowanie metody zapewnia całościowe i wszechstronne podejście do analizy działalności organizacji. Umożliwia spojrzenie na organizację pod różnymi kątami w tym samym czasie.

Źródło: www.gov.pl

 

Cel przeprowadzenia samooceny wg CAF

 • Poprawa rezultatów i udoskonalenie działań Urzędu;
 • Uzyskanie obrazu organizacji w odniesieniu do modelu międzynarodowego;
 • Wybór kluczowych obszarów do poprawy;
 • Wdrożenie działań doskonalących.

Wartość dodana:

 • Rozszerzenie horyzontów;
 • Szersze spojrzenie na organizację i jej możliwości;
 • Lepsze zrozumienie punktów widzenia:
  • kierownictwo pryzmat potencjału,
  • pracownicy – pryzmat wyników.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • pomoc w zakresie zastosowania modelu CAF;
 • przeprowadzenie samooceny metodą CAF;
 • szkolenia;
 • warsztaty samooceny CAF;
 • warsztaty, dotyczące opracowania planu doskonalenia;
 • wsparcie doradcze.

 Pobierz ulotkę informacyjną CAF 2020.

 

Aktualności, dotyczące wspólnej metody oceny CAF:

Szanowni Państwo,

Z zadowoleniem informujemy, iż prace nad tłumaczeniem oryginalnej broszury (na język polski) – tj. piątej wersji modelu CAF (pierwszy europejski model zarządzania jakością), tj. CAF 2020, zostały zakończone sukcesem.

Jednym, z ekspertów CAF, który przyczynił się do realizacji powyższego celu jest Tadeusz Zawistowski, który zajmował się m.in. tłumaczeniem przykładów do podkryteriów, przykłady te mimo że wypracowane na forum międzynarodowym przez ekspertów z wielu różnych krajów, uwzględniają także krajową specyfikę.

Więcej informacji.

Zachęcamy do pobrania podręcznika CAF, a także do stosowania modelu CAF 2020 w sektorze publicznym.

Dziękujemy za współpracę przy powyższym projekcie kierownictwu i pracownikom Departamentu Służby Cywilnej KPRM oraz wszystkim ekspertom CAF.

 

CAF w polskiej administracji – raport z badania (opracowanie raportu: Raport został opracowany na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez firmę TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski i zespół ekspertów w składzie: Marek Jefremienko, Jacek Radwan, Sławomir Wysocki, Tadeusz Zawistowski).

Więcej aktualności.

 

 • Webinarium CAF 31 października w godz. 12:00 - 14:00 - szczegóły - zapisy - do 30 października 2023
 
 
KONTAKTY I BAZA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW CAF:
 
Aby ułatwić kontakt wszystkim zainteresowanym wsparciem eksperckim przy poznaniu CAF i zastosowaniu modelu w praktyce, przedstawiamy listę kontaktową ekspertów CAF (w tym Tadeusz Zawistowski 😉:
 
Dodatkowo zachęcamy do rejestracji w bazie danych użytkowników CAF
Rejestracja daje dostęp do danych użytkowników z całego świata, pomoże w budowaniu sieci kontaktów i wymianie doświadczeń. W ten sposób, przyczynimy się do wzmocnienia wizerunku administracji, która sięga po nowoczesne narzędzie dążąc do stałego doskonalenia jakości usług publicznych.

 

13 grudnia br. Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DSC KPRM) i Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów (DWR MF) opublikowały komunikat 👉„Common Assessment Framework, CAF: skuteczne narzędzie dokonywania samooceny kontroli zarządczej”, pokazując iż CAF stanowi wsparcie dla zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która pozwala w sposób efektywny i zgodnie z prawem realizować wyznaczone cele i zadania.

Prezentowany komunikat, został opracowany wspólnie przez Panią Katarzynę Dudzik i Tadeusza Zawistowskiego oraz pracowników Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego w Sektorze Publicznym DWR MF, jest podsumowaniem tegorocznej współpracy KPRM, MF i ekspertów CAF.

Kochani, chętnie wesprzemy Was, w doskonaleniu sposobu przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej, zerknijcie tutaj 👉 wsparcie

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • URZĄD MIASTA KRAKOWA

  URZĄD MIASTA KRAKOWA

 • Ministerstwo Finansów_webinar

  Ministerstwo Finansów_webinar

 • KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 2021

  KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 2021

 • Urząd Miasta Kraków_2017

  Urząd Miasta Kraków_2017

 • Jednostki samorządu terytorialnego_2015

  Jednostki samorządu terytorialnego_2015

 • Urząd Skarbowy Iława_2013

  Urząd Skarbowy Iława_2013

 • Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów_2013

  Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów_2013

 • Ministerstwo Gospodarki_2013

  Ministerstwo Gospodarki_2013

 • Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie_2012

  Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie_2012

 • Deloitte S.A._2011_2012

  Deloitte S.A._2011_2012

 • Urząd Miasta Kraków_2011

  Urząd Miasta Kraków_2011

 • Urząd Gminy Bierzwnik_2011

  Urząd Gminy Bierzwnik_2011

 • DGA S.A._2011

  DGA S.A._2011

 • Ministerstwo Gospodarki_2011

  Ministerstwo Gospodarki_2011

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi_2011

  Urząd Marszałkowski w Łodzi_2011

 • Administracja publiczna_rządowa_2007

  Administracja publiczna_rządowa_2007