Formularz logowania
X

Audyt komunikacji zewnętrznej

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS) lub norm ISO.

Celem audytu komunikacji zewnętrznej jest m.in. weryfikacja zgodności, adekwatności i skuteczności stosowanych rozwiązań z zakresu wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań organizacji a w szczególności z jej klientami.

Zakres usługi obejmuje:

  1. Analizę wstępną rozwiązań stosowanych w zakresie komunikacji zewnętrznej,
  2. Zaplanowanie audytu,
  3. Przeprowadzenie audytu,
  4. Sporządzenie raportu z audytu.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny komunikacji zewnętrznej,
  • identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone,
  • zwiększenie motywacji pracowników do prawidłowego działania,
  • poprawa wyników organizacji.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE