Formularz logowania
X

System zarządzania BHP

Co to jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSAS 18001) SZBHP?

Jest to system zarządzania mający na celu skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem pracy. Dzięki OHSAS 18001 możemy m. in. zarządzać czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków i innego negatywnego oddziaływania pracy oraz jej warunków na człowieka. System ten pozwala także zapewnić zgodność z przepisami oraz zwiększyć efektywność działań.

Korzyści z posiadania SZBHP:

  • Zapewnienie zgodności z przepisami prawa,
  • Zapewnienie skutecznego nadzoru nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników,
  • Minimalizacja ryzyk związanych z wypadkami w pracy oraz ich kosztów,
  • Minimalizowanie negatywnego oddziaływania pracy i jej warunków na człowieka,
  • Spełnienie wymagań przy uczestniczeniu w przetargach,
  • Poprawa wizerunku, jako pracodawcy dbającego o bezpieczeństwo pracowników.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

  • Szkolenia wprowadzające dla kierownictwa i pracowników;
  • Konsultacje przy opracowaniu, wdrożeniu i doskonaleniu OHSAS 18001, pomoc przy integracji z innymi systemami zarządzania (m. in. ISO 9001, ISO 14001);
  • Outsourcing w zakresie utrzymania OHSAS 18001, m.in. prowadzenie audytów zgodności z wymaganiami OHSAS 18001.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE