Formularz logowania
X

Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym

Co to jest Zarządzanie Ryzykiem Korupcyjnym?

Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym, to systemowe działania polegające na identyfikacji, ocenie i postępowaniu z ryzykiem w taki sposób, aby stanowiło ono wsparcie dla realizacji celów biznesowych organizacji. Istotą zarządzania ryzykiem jest podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących ryzyka, a w szczególności uzyskanie zapewnienia, że organizacja wdrożyła racjonalne rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość występowania zagrożeń korupcyjnych.


Korzyści z wdrożenia Zarządzania Ryzykiem Korupcyjnym:

 • Zwiększenie zaufania do organizacji - rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie decyzji, zarówno w odniesieniu do ich klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków oddanych do dyspozycji tych organizacji,
 • Spełnienie standardów etycznych wymaganych przez wielu klientów,
 • Ograniczenie negatywnych skutków dla organizacji wynikających z występowania zagrożeń korupcyjnych.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia wszystkich grup pracowniczych;
 • Konsultacje przy przeprowadzeniu oceny ryzyka korupcyjnego i planowaniu oraz realizacji planu postępowania z ryzykiem korupcyjnym;
 • Outsourcing, m.in. opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem korupcyjnym, w tym polityki i procedur, prowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących ryzyka korupcyjnego.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2013

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2013

 • GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2012

  GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 2012

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

  MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2012

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012