Formularz logowania
X

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji

Co to jest Zarządzanie Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji?

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, to systemowe działania polegające na identyfikacji, ocenie i postępowaniu z ryzykiem w taki sposób, aby stanowiło ono wsparcie dla realizacji celów biznesowych organizacji. Istotą zarządzania ryzykiem jest podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących ryzyka.


Korzyści z wdrożenia Zarządzania Ryzykiem Bezpieczeństwa Informacji:

 • podejmowanie świadomych decyzji przez kierownictwo organizacji,
 • zmniejszenie liczby i skali materializowania się ryzyka bezpieczeństwa informacji dzięki wprowadzeniu mechanizmów oddziałujących na prawdopodobieństwo lub na skutek jego wystąpienia,
 • wzrost zaufania klientów i innych stron zainteresowanych do organizacji,
 • ujednolicenie podejścia do oceny ryzyka i reakcji na ryzyko bezpieczeństwa informacji przez jednolitą metodę jego oceny w różnych obszarach organizacyjnych.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Szkolenia wszystkich grup pracowniczych;
 • Konsultacje przy przeprowadzeniu oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji i planowaniu oraz realizacji planu postępowania z ryzykiem bezpieczeństwa informacji;
 • Outsourcing, m.in. opracowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w tym polityki i procedur, prowadzenie spotkań i warsztatów dotyczących ryzyka bezpieczeństwa informacji.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 • Totalizator Sportowy Warszawa 2020

  Totalizator Sportowy Warszawa 2020

 • URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA 2017_2018

  URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA 2017_2018

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2010-2012

 • MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011

  MINISTERSTWO GOSPODARKI 2011