Formularz logowania
X

Nota historyczna

 • Tadeusz Zawistowski

  Tadeusz Zawistowski

Właścicielem firmy, jak również konsultantem i szkoleniowcem jest Tadeusz Zawistowski.

 

mgr administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada blisko trzydziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarządzania ciągłością działania, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Przez siedem lat pracował w firmie produkcyjnej, jako Kierownik ds. Jakości. Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie „Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie”, gdzie zastosowano m.in. INK (holenderski odpowiednik EFQM). Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, zarządzanie przez cele, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej, jak również bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i systemu zarządzania jakością (ISO 9001), a także zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301).

Jest audytorem DAS Polska, CeCert i GUM. Od blisko dwudziestu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu, zarządzania jakością, kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości - „Znakomity Przywódca”, w tym samym roku  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu status Eksperta jakości zastosowania CAF. W 2018 roku otrzymał medal okolicznościowy "ZA ZASŁUGI DLA JAKOŚCI", w dniu 12 listopada 2018 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, podczas krajowej konferencji Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Opracowanie programu wspierającego budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej, w tym programu szkoleniowego nt. etyki i dylematów etycznych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Wdrożenie pierwszego w Polsce systemu zarządzania jakością w urzędzie centralnym - Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do otrzymania akredytacji agencji płatniczej UE.
 • Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Zeto Rzeszów.
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki.
 • Przeszkolenie ponad 1000 audytorów jakości.
 • Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • Prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim, w zakresie kontroli zarządczej, audytu i bezpieczeństwa informacji.
 • Kierowanie zespołem i merytoryczne zaangażowanie w opracowanie programu wspierającego budowę kultury uczciwości w służbie cywilnej, w tym program szkolenia nt. etyki i dylematów etycznych, wraz z kompletem materiałów do szkoleń stacjonarnych.


Zaufali nam m.in.:

Ministerstwa i urzędy centralne m.in.:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwo Skarbu Państwa,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Energii,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, 
 • Ministerstwo Finansów, 
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Edukacji,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Urząd Sanitarny,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Organizacje publiczne m.in.:

 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
 • Kielecki Park Technologiczny,
 • Komenda Główna Policji,
 • Urzędy Marszałkowskie w Warszawie, Łodzi, Krakowie,
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,
 • Jednostki oświatowe, w tym szkoły i przedszkola,
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. w Poznaniu, Kielcach, Koszalinie.

Starostwa, Urzędy Miast i Gmin, a także ich jednostki organizacyjne m.in. w Krakowie, Poznaniu, Bełchatowie oraz izby i urzędy skarbowe.

Firmy biznesowe m.in. Renault Polska, Targi Kielce, LGC Standards, KGPN, Vulcan, PGE, Totalizator Sportowy, Vimex, SoftForYou, Euroservice, E-nform, GAPR Gliwice.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach