Formularz logowania
X

Nota historyczna

 • Tadeusz Zawistowski

  Tadeusz Zawistowski

Właścicielem firmy, jak również konsultantem i szkoleniowcem jest Tadeusz Zawistowski.

 

mgr administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada blisko trzydziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarządzania ciągłością działania, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Przez siedem lat pracował w firmie produkcyjnej, jako Kierownik ds. Jakości. Przez dwie kadencje był radnym rady miejskiej, pełniąc funkcje przewodniczącego rady miejskiej i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez dwa lata był zastępcą Projekt Menadżera w międzynarodowym projekcie „Wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie”, gdzie zastosowano m.in. INK (holenderski odpowiednik EFQM). Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie zarządzania jakością, procesów, projektów, zarządzania strategicznego, zarządzanie przez cele, kontroli zarządczej, antykorupcji, zarządzania ryzykiem, pracy zespołowej, jak również bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i systemu zarządzania jakością (ISO 9001), a także zarzadzania ciągłością działania (ISO 22301).

Jest audytorem DAS Polska, CeCert, Dekra i GUM. Od blisko dwudziestu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu, zarządzania jakością, kontroli zarządczej i bezpieczeństwa informacji m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania.

Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie w Polskiej Nagrodzie Jakości - „Znakomity Przywódca”, w tym samym roku  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu status Eksperta jakości zastosowania CAF. W 2018 roku otrzymał medal okolicznościowy "ZA ZASŁUGI DLA JAKOŚCI", w dniu 12 listopada 2018 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, podczas krajowej konferencji Polskiej Nagrody Jakości „Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Kluczowe osiągnięcia:

 • Prowadzenie firmy TZ-Consultans już od 25 lat.
 • Uzyskanie wyróżnienia – Znakomity Przywódca, w konkursie organizowanym przez Polską Nagrodę Jakości (edycja 2014).
 • Uzyskanie tytułu - Eksperta jakości zastosowania CAF - status potwierdzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Zdobycie zaufania Uniwersytetu Jagiellońskiego i prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych z zakresu kontroli zarządczej, audytu i bezpieczeństwa informacji.
 • Posiadanie certyfikatu audytora wiodącego ISO 27001, wydanego przez jednostkę certyfikującą z akredytacją PCA.
 • Opublikowanie kilku artykułów m.in. o Problemach Jakości i w serwisach internetowych w tym służby cywilnej m.in. dotyczących zarządzania procesowego, etyki, kontroli zarządczej.
 • Przeszkolenie ponad dwóch tysięcy audytorów wewnętrznych i wiodących.
 • Uzyskanie członkostwa w Komitecie Polskiej Nagrody Jakości.

Kluczowe osiągnięcia firmy:

 • Wspieraliśmy wdrożenie pierwszego w Polsce certyfikowanego systemu zarządzania jakością w administracji rządowej.
 • Wspieraliśmy wdrożeniu pierwszego w Polsce certyfikowanego systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
 • Opracowaliśmy III edycję wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
 • Braliśmy aktywny udział, w tłumaczeniu Modelu CAF wydanie 2013 i 2020.
 • Wspomagaliśmy we wdrożeniu kilkudziesięciu systemów zarządzania według norm ISO (m.in. 9001, 27001 i 22301), które uzyskały certyfikaty.
 • Wspomagaliśmy wdrożenie lub doskonalenie kilkudziesięciu systemów kontroli zarządczej przez dokonanie audytów, doradztwa, szkoleń i przeprowadzanie samoocen.
 • Mamy zaszczyt prowadzić prelekcje na konferencjach organizowanych przez takie organizacje, jak: Polski Komitet Normalizacyjny, Ministerstwo Finansów, Kancelarię Premiera.
 • Opracowaliśmy „Program Szefa Służby Cywilnej wspierającego budowę kultury uczciwości, w służbie cywilnej” (program wraz z kompletem materiałów szkoleniowych).
 • Opracowaliśmy raport z badań dotyczących poziomu znajomości i zainteresowania CAF w polskiej administracji.
 • Zorganizowaliśmy już 7 edycji konferencji NKPJ.
 • Przygotowaliśmy dla PKN tłumaczenia normy PN-EN ISO 22301:2020.
 • Zorganizowaliśmy lub przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń.
 • Braliśmy udział w większości projektów ogólnopolskich i międzynarodowych realizowanych w Polsce związanych z zarządzaniem jakością.


Zaufali nam m.in.:

Ministerstwa i urzędy centralne m.in.:

 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwo Skarbu Państwa,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Energii,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, 
 • Ministerstwo Finansów, 
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Edukacji,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Urząd Sanitarny,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Organizacje publiczne m.in.:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
 • Kielecki Park Technologiczny,
 • Komenda Główna Policji,
 • Urzędy Marszałkowskie,
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego,
 • Jednostki oświatowe, w tym szkoły i przedszkola,
 • Zarząd Transportu Miejskiego,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Kuratorium Oświaty.

Starostwa, Urzędy Miast i Gmin, a także ich jednostki organizacyjne m.in. w Krakowie, Poznaniu, Bełchatowie, Mszczonowie, Grodzisku Mazowieckim, Ciechanowie, Ożarowie Mazowieckim oraz izby i urzędy skarbowe.

Firmy, m.in. Renault Polska, Targi Kielce, LGC Standards, Vulcan, PGE, Totalizator Sportowy, LottoMerkury, Vimex, SoftForYou, Euroservice, E-nform, GAPR Gliwice, Euroimpex, Fast Service, GrafikiOnline, InterCars, Tauron, KleverLab, PracujPl, Roedl Outsourcing, SkyCash Poland, Scanditron, AF Seko, Zotefoams, DSV, PCC Exol, Cognor, MB Aerospace, Mesko, NFM Production, Senetic, WIKA Polska.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach