Formularz logowania
X

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI)

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. 

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI):

  1. Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wytycznymi normy PN – EN ISO 19011:2019.
  2. Cel, zakres i sposób przeprowadzenia audytu jest dostosowywany do oczekiwań Zamawiającego.
  3. W ramach przeprowadzonego audytu mogą zostać zrealizowane sprawdzenia i testy, w tym o charakterze inwazyjnym i socjotechnicznym, jeżeli klient tego oczekuje.
  4. Audyty przeprowadzamy zarówno w siedzibie klientów, jak i zdalnie, zgodnie z oczekiwaniem klienta z zachowaniem zasad prowadzenia audytów, a w szczególności rzetelności i podejścia opartego na ryzyku.
  5. Klient otrzymuje następujące produkty: plan audytu, raport z audytu, raport z identyfikacji i oceny podatności (produkt fakultatywny, do decyzji klienta), rekomendacje doskonalące (produkt fakultatywny, do decyzji klienta).

Audyty przeprowadzane są przez kompetentnych audytorów posiadających certyfikaty audytorów wewnętrznych lub wiodących ISO 27001.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

 Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE