Formularz logowania
X

Polityka prywatności

Sposób zbierania danych

 1. Dane zbierane przez TZ-Consultans
 • Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, nie są zbierane żadne dane dotyczące wizyty użytkownika takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 • Dane zbierane, podczas kontaktu przez formularz na stronie tz-c.pl
  TZ-Consultans umożliwia wysyłanie zapytań dotyczących własnych produktów albo innych związanych z działalnością firmy. Gdy  kontaktujesz się z nami za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, telefonu, poczty email (kanałów komunikacji udostępnionych przez TZ-Consultans), przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te przetwarzane są w celu obsługi związanej z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych zostały zawarte w „Zasady przetwarzania danych osobowych”.
 • Dane zbierane podczas rejestracji
  Aby można było swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie www.tz-c.pl, należy się na niej zarejestrować. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni formularz, podając w nim wymagane dane oraz adres email i hasło jakiego używać się będzie na naszej stronie. Dane te są przetwarzane w celu obsługi użytkowników (min. pobierania materiałów przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników, przekazywania informacji o aktualnych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach, nowych produktach firmy, informacje o aktualnej ofercie). Wszelkie informacje związane z ochroną danych osobowych zostały zawarte w „Zasady przetwarzania danych osobowych”.
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
  TZ-Consultans w żadnym wypadku nie przewiduje sprzedaży danych zebranych od swoich użytkowników podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz korzystać z opcji i funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników strony (min. materiały ze szkoleń, Newslettery - przekazywanie informacji bezpośrednio do użytkownika o planowanych projektach, szkoleniach itp.). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą stroną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urzędu Ochronny Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. W jaki sposób kontaktujemy się z naszymi użytkownikami?
 • Po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych na naszej stronie www.tz-c.pl, może otrzymywać emaile z informacjami wymienionymi w pkt. 1 (Newslettery, informacje o aktualnej ofercie, materiały szkoleniowe i informacyjne).
 • Jeżeli użytkownik wysłał do nas zapytanie dotyczące naszej działalności lub oferowanych produktów, może otrzymać odpowiedź w sposób przez siebie określony (np. w przypadku gdy podał numer telefonu lub faksu do kontaktu z prośbą o kontakt tymi kanałami) lub poprzez email zwrotny (w przypadku, gdy wyraźnie nie zwrócił się z prośbą o kontakt w inny sposób).
 • Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami telefonicznie, może otrzymać odpowiedź drogą email, w przypadku gdy wyrazi zgodę na jej przesłanie w taki właśnie sposób (powinien pozostawić przynajmniej następujące dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail ew. numer telefonu do kontaktu) . W przypadku niewyrażenia zgody, żadne dane od użytkownika nie zostaną pobrane i sprawa załatwiana jest wyłącznie drogą telefoniczną).
 1. W jaki sposób możemy poinformować o zmianie danych?

          W przypadku zmiany danych użytkownik może przesłać maila na adres biuro@tz-c.pl z informacją jakie dane uległy zmianie lub zmienić je osobiście w panelu użytkownika.

 1. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
 • Strona internetowa wykorzystuje wyłącznie pliki cookies, które są niezbędne ze względów technicznych. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z preferencjami Twojej przeglądarki. 
 • Użytkownik może we własnym zakresie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, we własnej przeglądarce, jak również je usnąć.
 • TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski nie zbiera i nie wykorzystuje żądanych innych plików cookies niż te, które są niezbędne do działania strony ze względów technicznych, w szczególności do monitorowania, profilowania, statysty i analiz.
 1. Dane osobowe
 • TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tych usług, określonych niniejszą Polityką Prywatności, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają zawarte w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (tzw. RODO). TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski przetwarza następujące dane osobowe:
  Imię i nazwisko
  Adres e-mail
  Numer telefonu
 • TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, na które wyraził zgodę Użytkownik, które są niezbędne do prawidłowego realizacji wyrażonych celów przetwarzania (odpowiedzi na pytania).
 • TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski, ul. Jezuicka 7A, 05-230 Kobyłka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez stronę www.tz-c.pl.
 • TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawo do usunięcia danych, prawo wglądu do własnych danych i poprawiania ich oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ww. rozporządzenia.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych.
 1. Zmiany naszej polityki prywatności.

         TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administracją naszej strony www:

e-mail: biuro@tz-c.pl 
TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski
05-230 Kobyłka 
Ul. Jezuicka 7A 
Polska

 Edycja 2 z dnia 21.03.2023 r.