Formularz logowania
X

Polityka prywatności

Sposób zbierania danych

 1. Dane zbierane przez TZ-Consultans
 • Dane zbierane automatycznie - Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt użytkowników, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te pobierane są dla celów statystycznych i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 • Dane zbierane, podczas kontaktu przez formularz na stronie www.tz-c.pl TZ-Consultans umożliwia wysyłanie zapytań dotyczących własnych produktów albo innych związanych z działalnością firmy. Gdy  kontaktujesz się z nami za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, telefonu, poczty email (kanałów komunikacji udostępnionych przez TZ-Consultans), przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te przetwarzanie są w celu obsługi związanej z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, wszelki informacje związane z ochroną danych osobowych zostały zawarte w „Zasady przetwarzania danych osobowych” https://www.tz-c.pl/zasady-przetwarzania-danych.html
 • Dane zbierane podczas rejestracji - Aby można było swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie www.tz-c.pl, należy się na niej zarejestrować. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni formularz, podając w nim wymagane dane oraz adres email i hasło jakiego używać się będzie na naszej stronie. Dane te są przetwarzane w celu obsługi użytkowników (min. pobierania materiałów przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników, przekazywania informacji o aktualnych wydarzeniach, konferencjach, szkoleniach, nowych produktach firmy, w postaci Newsletterów). Wszelki informacje związane z ochroną danych osobowych zostały zawarte w „Zasady przetwarzania danych osobowych” https://www.tz-c.pl/zasady-przetwarzania-danych.html
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? TZ-Consultans w żadnym wypadku nie przewiduje sprzedaży danych zebranych o swoich użytkownikach podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz korzystać z opcji i funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników strony (min. materiały ze szkoleń, Newslettery - przekazywanie informacji bezpośrednio do użytkownika o planowanych projektach, szkoleniach itp.). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą stroną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urzędu Ochronny Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom upoważnionym.
 1. W jaki sposób kontaktujemy się z naszymi użytkownikami?
 • Po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych na naszej stronie www.tz-c.pl, może otrzymywać emaile z informacjami wymienionymi w pkt. 1 (Newslettery, materiały szkoleniowe i informacyjne).
 • Jeżeli użytkownik wysłał do nas zapytanie dotyczące naszej działalności lub oferowanych produktów, może otrzymać odpowiedź w sposób przez siebie zasugerowany (np. w przypadku gdy podał numer telefonu lub faksu do kontaktu z prośbą o kontakt tymi kanałami) lub poprzez email zwrotny (w przypadku, gdy wyraźnie nie zwrócił się z prośbą o kontakt w inny sposób).
 • Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami telefonicznie, może otrzymać odpowiedź drogą email, w przypadku gdy wyrazi zgodę na jej przesłanie w taki właśnie sposób (powinien pozostawić przynajmniej następujące dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail ew. numer telefonu do kontaktu). W przypadku nie wyrażenia zgody, żadne dane od użytkownika nie zostają pobrane i sprawa załatwiana jest wyłącznie drogą telefoniczną).
 1. W jaki sposób możemy poinformować o zmianie danych?

W przypadku zmiany danych użytkownik może przesłać maila na adres biuro@tz-c.pl z informacją jakie dane uległy zmianie lub zmienić je osobiście w panelu użytkownika.

 1. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa www.tz-c.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 1. Dane osobowe https://www.tz-c.pl/zasady-przetwarzania-danych.html 
 1. Zmiany naszej polityki prywatności.

TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administracją naszej strony www:

e-mail: biuro@tz-c.pl  TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski 05-230 Kobyłka  Ul. Jezuicka 7A  Polska