Formularz logowania
X

SYGNALIŚCI

Proponujemy następujący zakres usług:

 1. Kompleksowe wdrożenie procedury ochrony sygnalistów oraz obsługa wewnętrzna kanału zgłoszeniowego, w tym:

  Opracowanie dokumentów, tj. regulaminu dot. sygnalistów, zgłaszania nieprawidłowości:
 • Diagnoza organizacji – kwestionariusz + wywiad.
 • Opracowanie założeń dot. rozwiązań (wybór kanałów sygnalizowania, zakres dziedzinowy, zakres osobowy, osoby / komórki odpowiedzialne, forma prowadzenia rejestru).
 • Opracowane projektu regulaminu i uzgodnienie ostatecznej wersji.

Opracowane rozwiązania będą zgodne z dyrektywą 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i projektem ustawy, jak również uwzględni specyfikę kontekstu działania organizacji.

 1. Szkolenie dla personelu w przedmiotowym zakresie.

  Cele i efekty szkolenia

  Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie:

  • zasad ochrony sygnalistów przewidzianych w dyrektywie 2019/1937 i projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
  • warunków uzyskania takiej ochrony,
  • sankcjach dla osób zgłaszających nieprawdziwe informacje.

 2. Udostępnienie kanału zgłoszeniowego.
 3. Obsługa analizy zgłoszeń:
 • wyjaśnienie zgłoszenia,
 • przygotowanie propozycji decyzji dotyczącej danego zgłoszenia,
 • wsparcie w zakresie wypracowania właściwych działań dotyczących zgłoszenia oraz wniosków z niego wynikających.

 

Wybierz nas - zaoszczędzisz czas, który poświęciłbyś na wdrożenie procedur i obsługę kanału zgłoszeniowego.

Rozmowy z ekspertami - SYGNALISTA. 

Zapraszamy na szkolenia otwarte w zakresie sygnalistów - program i informacje organizacyjne. 

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE