Formularz logowania
X

Audyt RODO

Co to jest audyt RODO?

Audyt RODO jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia wymagań RODO - tj. Ogólnego Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, zawierającego przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

Celem audytu RODO jest przeprowadzenie diagnozy obecnie stosowanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres usługi obejmuje:

  • Analizę dokumentacji Klienta w zakresie RODO;
  • Zaplanowanie audytu;
  • Przeprowadzenie audytu;
  • Sporządzenie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny spełnienia obowiązków wynikających z RODO,
  • identyfikacja i ocena ryzyk,
  • sprawdzenie swoich procedur z wytycznymi RODO,
  • osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE