Formularz logowania
X

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

FIZYCZNY AUDYT ZABEZPIECZEŃ OBIEKTÓW

Na czym polega?

Przeprowadzenie rozpoznania obiektu, w tym ocena poziomu zastosowanych zabezpieczeń, w zakresie:

 • stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych, mechanicznych, technicznych punktów wejścia na obiekt oraz zabezpieczeń elektronicznych, np.: kamery, sygnalizatory włamania, system kontroli dostępu, zastosowane oświetlenie, ochrona zewnętrzna, ochrona wewnętrzna;
 • otoczenia obiektu i ewentualnej możliwości pojawienia się w jego okolicach bez wzbudzania zainteresowania osób postronnych;
 • lokalizacji możliwych miejsc dostępu do wnętrza budynku, takich jak: wejście główne, wejścia dodatkowe, wyjścia awaryjne, okna, piwnice, włazy, balkony, tarasy, ogrodzenia;
 • zabezpieczeń punktów wejścia do obiektu, między innymi takich jak: recepcja, bramki wejściowe, elektromagnesy w drzwiach;
 • dostępu do klawiatur sterujących, terminali, kontrolerów itp.

Działania pracowników audytowanej firmy – rozpoznanie i ocena:

 • sprawdzenie sposobu identyfikacji personelu zatrudnionego w obiekcie np. identyfikatory;
 • poznanie procedur wpuszczania przez pracowników ochrony i personelu obiektu, osób świadczących usługi zewnętrzne (kurierzy, catering, goście, itd.)
 • sprawdzenie przestrzegania zasad funkcjonującej polityki dostępu (jeżeli została wdrożona) przez pracowników (noszenie identyfikatorów / chipów) podczas pracy w obszarach bezpiecznych i po opuszczeniu obiektu;
 • poznanie sposobów wchodzenia i wychodzenia z obiektu pracowników ( przerwa na lunch, itp.);
 • sprawdzenie reakcji pracowników na obecność obcej osoby na korytarzu bez widocznego identyfikatora (o ile procedury przewidują w tym zakresie działania);
 • ustalenie miejsc parkowania osób funkcyjnych.

Inne, przykładowe do zbadania i oceny obszary, specyficzne dla danej jednostki:

 • Pojemniki bezpieczne, szafy bezpieczne;
 • Sejfy – umieszczenie, zabezpieczenia, dostęp;
 • Zabezpieczenia archiwum;
 • Zabezpieczenia informacji niejawnych;
 • Zastosowane środki zabezpieczające przez możliwym podsłuchem i podglądem;
 • Umiejscowienie przycisków napadowych;
 • Audyty ochrony (prawidłowa realizacja powierzonych obowiązków; sprawdzenie reakcji na możliwy incydent, np. wniesienie na obszar bezpieczny rzeczy zagrażającej bezpieczeństwu).

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • Konsultanci posiadają wysokie kompetencje z zakresu audytowanych obszarów - nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności;
 • Nasza oferta jest dostosowywana do potrzeb audytowanego – jesteśmy elastyczni;
 • Korzystanie z usług audytowych pozwala na wykryciu ewentualnych miejsc do usprawnień, co daje nieograniczone możliwości do ciągłego rozwoju firmy;
 • Systematyczne audyty i eliminowanie wykrytych niezgodności zwiększa świadomość personelu firmy w zakresie wagi stosowania zabezpieczeń fizycznych;
 • Nasze usługi pomogą w zredukowaniu ewentualnych procederów kradzieży;
 • Zaletą audytów fizycznych są także działania profilaktyczne, które zapobiegają potencjalnym nielegalnym zdarzeniom.
 • Dzięki audytom określisz mocne i słabe strony stosowanych w firmie zabezpieczeń

W ramach naszych usług proponujemy następujące metody przeprowadzenia audytu:

 • Pozyskanie informacji na temat obiektu i sposobów jego zabezpieczeń ze źródeł ogólnodostępnych;
 • Rozpoznanie ukierunkowane na uszczegółowienie wiedzy o obiekcie i jego bezpieczeństwie fizycznym;
 • Podjęcie prób nieautoryzowanych wejść i poruszania się audytorów wewnątrz obiektu
  w poszczególnych wyznaczonych strefach bezpieczeństwa;
 • Próby poruszania się po budynku z identyfikatorem w miejscach, do których osoba ze statusem „gościa” nie powinna mieć dostępu;
 • Czynności audytowe, w zależności od ich specyfiki jak i ustaleń umownych mogą być przeprowadzone w godzinach nocnych jak i dziennych;
 • Badanie audytowe mogące nieść za sobą inne skutki (np. podczas próby dostania się do budynku / sejfu nastąpi włączenie alarmu / automatyczne wezwanie ochrony) jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zasad jego przeprowadzenia z Najwyższym Kierownictwem;
 • Audyt może być przeprowadzony jednorazowo (np. jedno badanie w nocy, jedno za dnia) lub cyklicznie (przez określony w umowie okres, np. miesięczny, półroczny);

AUDYTY FIRM PALIWOWYCH ORAZ FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ TRANSPORTEM PALIW

W ramach naszych usług proponujemy:

 • Audyty specjalne obiektów rafineryjnych pod kątem eliminowania strat związanych z kradzieżą produktów firmy przez wyprowadzanie towarów poza jej teren.
 • Rozpracowywanie drobnych kradzieży pracowniczych;
 • Rozpracowywanie metod realizacji dużych kradzieży przez zorganizowane grupy.
 • Kontrola transportów paliw pod kątem nielegalnych poborów paliwa przez podmioty realizujące transport paliwa:
 • Transporty autocysternami;
 • Transporty kolejowe.
 • Kontrola rurociągów produktowych pod kątem istnienia nielegalnych miejsc poboru paliwa.
 • Kontrola realizacji zadań ochronnych w przypadku korzystania przez zleceniodawcę z firm zewnętrznych lub realną ocenę własnych pracowników ochrony pod kątem realizacji planu ochrony obiektu.

Propozycja skierowana do dużych przedsiębiorstw oraz korporacji zajmujących się obrotem paliw płynnych.

Usługę audytową realizujemy  na terenie całej Polski i obejmuje ona weryfikację oraz eliminację zjawiska przywłaszczania paliw zarówno z cystern kolejowych jak i autocystern. Rozpoznawanie zjawisk, których konsekwencją jest stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz mienia.

Przykładowe działania: 

 • Weryfikacja istnienia zjawiska przestępczej działalności przywłaszczania paliwa określonej w treści art.: 278§1kk , 279 kk, 283kk.
 • Weryfikacja procederu wynikającego z treści art. 182kk, 160 kk, 163kk.
 • Obserwacja wybranych punktów w łańcuchu dostaw produktów w logistyce wtórnej oraz pierwotnej.
 • Rejestracja zdarzeń kradzieży paliwa oraz innych istotnych zjawisk w łańcuchu dostaw paliw.
 • Współpraca z organami ścigania celem koordynacji działań zmierzających do ujęcia sprawców.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

 • Konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie pracy z firmami z sektora naftowego
 • Korzystając z naszych usług, zwiększa się wiarygodność świadczonych przez Państwa usług.
 • Nasze usługi pomogą w zredukowaniu ewentualnych procederów kradzieży, a w związku z tym przyniosą oszczędności.
 • Zaletą audytów fizycznych są także działania profilaktyczne, które zapobiegają potencjalnym nielegalnym zdarzeniom.
 • Zakres oferowanych działań jest indywidualnie dobierany do Państwa potrzeb, jesteśmy elastyczni.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 

 • Miasto Świnoujście

  Miasto Świnoujście

 • Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa_2019

  Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa_2019

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • Straż Miejska Bełchatów_2018

  Straż Miejska Bełchatów_2018

 • POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A._2018

  POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A._2018

 • DAS Polska Jolanta Baj Gliwice_2018

  DAS Polska Jolanta Baj Gliwice_2018

 • STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2017_2018

  STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2017_2018

 • ZETO RZESZÓW 2018

  ZETO RZESZÓW 2018

 • URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA_2018

  URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA_2018

 • URZĄD MIASTA KIELCE 2018

  URZĄD MIASTA KIELCE 2018

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO_2018

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO_2018

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI 2017

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI 2017

 • STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2017

  STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2017

 • Muzeum Łazienki Królewskie 2016

  Muzeum Łazienki Królewskie 2016

 • WSGN 2014

  WSGN 2014

 • PRZEDSZKOLE 2 KOBYŁKA 2016

  PRZEDSZKOLE 2 KOBYŁKA 2016

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU 2016

  POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU 2016

 • KURATORIUM OŚWIATY 2015

  KURATORIUM OŚWIATY 2015

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 1 KOBYŁKA 2015

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 1 KOBYŁKA 2015

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 3 KOBYŁKA 2015

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 3 KOBYŁKA 2015

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 2 KOBYŁKA 2015

  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 2 KOBYŁKA 2015

 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2015

  AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH 2015

 • ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ŁÓDŹ 2014

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ŁÓDŹ 2014

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014

 • KGPN 2014

  KGPN 2014

 • GRUPER 2014

  GRUPER 2014

 • ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 2014

  ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 2014

 • MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2013

  MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2013

 • TBD POLSKA S.A. 2013

  TBD POLSKA S.A. 2013

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012_2013

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2012_2013

 • URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE 2013

  URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE 2013

 • GRUPER 2011

  GRUPER 2011

 • KGPN 2010

  KGPN 2010

 • URZĄD MIASTA W GŁOWNIE 2012

  URZĄD MIASTA W GŁOWNIE 2012

 • URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE 2012

  URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE 2012