Formularz logowania
X

Audyt dostawców

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS) lub norm ISO.

Celem audytu dostawców jest weryfikacja spełnienia przez niego wymagań w tym umownych, jak również spełnienia jego własnych deklaracji oraz identyfikacja ewentualnych zagrożeń wynikających ze współpracy z danym dostawcą (wykonawcą).

Zakres usługi obejmuje:

  1. Analizę dokumentacji Klienta i dostawcy;
  2. Zaplanowanie audytu;
  3. Przeprowadzenie audytu;
  4. Sporządzenie raportu z audytu.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny spełnienia przez dostawcę wymagań,
  • identyfikacja i ocena ryzyk wynikających ze współpracy z dostawcą,
  • identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone,
  • poprawa wyników organizacji.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE