Formularz logowania
X

System zarządzania ciągłością działania

Co to jest System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD)?

Jest to system zarządzania, który w sposób kompleksowy, systemowy i systematyczny pozwala organizacjom przygotować się i odpowiednio reagować w przypadku wystąpienia zagrożeń mogących spowodować utratę zdolności organizacji do ciągłości świadczenia usług lub dostarczania wyrobów zgodnie z zawartymi umowami, deklarowanymi standardami lub jeżeli ma to zastosowanie, przepisami prawa.

Korzyści ze stosowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania:

 • Zwiększenie zaufania do organizacji;
 • Spełnienie oczekiwań klientów, szczególnie tych wymagających;
 • Zapewnienie działania organizacji w sytuacjach krytycznych.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu:

 • Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301 lub pomoc przy wdrożeniu, w tym:
  • Audyt wewnętrzny;
  • Opracowanie koncepcji i założeń SZCD.
  • Opracowanie polityki i strategii SZCD.
  • Opracowanie planów i procedur SZCD.
  • Wdrożenie rozwiązań.
  • Wsparcie w przygotowaniu do certyfikacji SZCD.
 • Dostosowanie SZCD do wymagań normy ISO 22301, w tym:
  • przeprowadzenie audytu wewnętrznego;
  • opracowanie koncepcji i założeń do zmiany i dostosowania SZCD do wymagań;
  • opracowanie lub aktualizacja dokumentów wspólnie z Zamawiającym lub wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu przez niego dokumentów;
  • wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu rozwiązań.
 • Utrzymanie SZCD, w tym:
  • organizacja i prowadzenie audytów wewnętrznych,
  • nadzór nad dokumentacją i wspólne z Klientem jej aktualizowanie,
  • koordynacja działań doskonalących,
  • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień pracownikom w zakresie wymagań normy,
  • organizacja przeglądu zarządzania,
  • opracowanie z Klientem rocznych celów, ocen ryzyka, aktualizacji kontekstu.
 • Opracowanie polityki ciągłości działania oraz niezbędnych planów i procedur,
 • Szkolenia z zakresu ciągłości działania,
 • Konsultacje w zakresie wdrożenia i stosowania rozwiązań systemowych,
 • Pomoc w przeprowadzaniu testów.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE

 

 • AFFIDEA 2024

  AFFIDEA 2024

 • PCBC

  PCBC

 • Ministerstwo Finansów_webinarium 2021

  Ministerstwo Finansów_webinarium 2021

 • CBI Krasnystaw 2020

  CBI Krasnystaw 2020

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2020

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2020

 • CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 2014_2015

  CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 2014_2015

 • STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2013

  STAROSTWO POWIATOWE BIELSKO-BIAŁA 2013