Formularz logowania
X

Audyt bezpieczeństwa w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC)

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. 

Audyt bezpieczeństwa w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC):

  1. Przeprowadzamy audyt wymagany ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (dalej Ustawa).
  2. Audyt prowadzony jest zgodnie z wytycznymi normy PN – EN ISO 19011:2019.
  3. Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu jest dostosowywany do oczekiwań zamawiającego z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań Ustawy.
  4. W ramach przeprowadzonego audytu mogą zostać zrealizowane sprawdzenia i testy, w tym o charakterze inwazyjnym i socjotechnicznym, jeżeli klient tego oczekuje.
  5. Audyty przeprowadzamy zarówno w siedzibie klientów, jak i zdalnie, zgodnie z oczekiwaniem klienta z zachowaniem zasad prowadzenia audytów, a w szczególności rzetelności i podejścia opartego na ryzyku.
  6. Klient otrzymuje następujące produkty: plan audytu, sprawozdanie z audytu (sporządzone zgodnie z zaleceniami instytucji odpowiedzialnych za KSC), raport z identyfikacji i oceny podatności (produkt fakultatywny, do decyzji klienta), rekomendacje doskonalące (produkt fakultatywny, do decyzji klienta).

Audyty przeprowadzane są przez kompetentnych audytorów spełniających wymagania Ustawy.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

 Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE