Formularz logowania
X

Audyt do programu Cyfrowa Gmina

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji.

Audyt do programu Cyfrowa Gmina:

  1. Przeprowadzamy audyt wymagany w ramach programu Cyfrowa Gmina (dalej Program).
  2. Audyt prowadzony jest zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Programu.
  3. Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzenia audytu jest dostosowywany do oczekiwań zamawiającego z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań Programu.
  4. Audyty przeprowadzamy zarówno w siedzibie klientów, jak i zdalnie, zgodnie z oczekiwaniem klienta z zachowaniem zasad prowadzenia audytów a w szczególności rzetelności i podejścia opartego na ryzyku.
  5. Klient otrzymuje następujące produkty: plan audytu, sprawozdanie z audytu (sporządzone zgodne z zaleceniami wynikającymi z Programu), rekomendacje doskonalące (produkt fakultatywny, do decyzji klienta).

Audyty przeprowadzane są przez kompetentnych audytorów spełniających wymagania Programu.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE