Formularz logowania
X

Audyt wewnętrzny jakości

Co to jest audyt?

Audyt jest obiektywnym i niezależnym działaniem, które dostarcza wiarygodnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów. Jest ukierunkowany na badanie rozwiązań systemowych oraz udoskonalenie działalności danej organizacji. Audyty są prowadzone w oparciu o zasady wynikające ze standardów IIA (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS) lub norm ISO.

 

Kryteriami audytu wewnętrznego jakości są:

 • Wymagania PN-EN ISO 9001 i innych norm dotyczących jakości,
 • Wymagania zawarte w umowach,
 • Procedury wewnętrzne,
 • Przepisy prawa dotyczące produktów lub usług i innych zagadnień związanych z jakością.

Zakres usługi obejmuje:

 1. Analizę dokumentacji Klienta w tym w zakresie systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001;
 2. Zaplanowanie audytu;
 3. Przeprowadzenie audytu;
 4. Sporządzenie raportu z audytu.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • uzyskanie obiektywnych i niezależnych informacji oraz oceny,
 • identyfikacja i ocena ryzyk,
 • identyfikacja zagadnień, które wymagają doskonalenia lub mogą być doskonalone,
 • zwiększenie motywacji pracowników do prawidłowego działania,
 • poprawa wyników organizacji.

W ramach naszych usług w tym zakresie proponujemy Państwu również:

 • prowadzenie audytów, w tym audytów wewnętrznych (outsourcing) w zakresie jakości, w tym systemu zarządzania jakością,
 • prowadzenie audytów dostawców oraz audytów przedcertyfikacyjnych, dostarczających wiarygodnych i obiektywnych informacji o stopniu spełnienia kryteriów.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach

Zapraszamy na szkolenia otwarte: INFORMACJE