Formularz logowania
X

Lista certyfikowanych menadżerów

Lista przedstawia wykaz profesjonalnego środowiska menadżerów systemu zarządzania, będących liderami i propagatorami zarządzania opartego o podejście projakościowe i systemowe.

Na liście znalazło się 6 menadżerów systemów zarządzania, którzy ukończyli z pozytywnym wynikiem sześciodniowe szkolenie "Menadżer systemów zarządzania".

Poniżej lista Menadżerów Systemów Zarządzania:

  • Pani Anita Truskowska-Henni;
  • Pan Arkadiusz Świątek;
  • Pani Iwona Jeżewska;
  • Pani Kamila Graniszewska;
  • Pani Małgorzata Szlichcińska;
  • Pani Natalia Wysocka.

 

Opinie nt. szkolenia "Menadżer systemów zarządzania", które odbyło się w 2015 roku:

 

Natalia Wysocka

Szkolenie „Menadżer systemów zarządzania” dostarczyło wszechstronnej wiedzy z zakresu systemów zarządzania, popartej praktycznym doświadczeniem trenerów i rozwinęło moje umiejętności w obszarze zarówno stosowania różnorodnych  narzędzi systemowych, jak i kompetencji z zakresu miękkiego zarządzania. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż odbyło się w swobodnej i przyjaznej atmosferze, ze względu na osobowość trenerów, co spowodowało zwiększenie aktywności i zaangażowania uczestników w dyskusje i ćwiczenia, podnosząc tym samym wartość dodaną szkolenia m.in. o wymianę doświadczeń. Serdecznie polecam!  

 

Małgorzata Szlichcińska

Szkolenie ma charakter uniwersalny, a wyniesiona wiedza w równym stopniu może być wykorzystana w jednostkach administracji każdego szczebla, w sektorze usług oraz produkcji.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje najnowsze zagadnienia tematycznie związane z zarządzaniem jakością, obowiązującym jako standardy w Unii Europejskiej.

W trakcie szkolenia przekazana zostaje słuchaczom wiedza niezbędna przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowuje do wykonywania odpowiedzialnych zadań w  poszczególnych obszarach zarządzania jakością w organizacji.

Jest to bardzo istotny obszar zarządzania, gdyż zarządzanie  przez jakość jest wyznacznikiem konkurencyjności i porównywalności organizacji na arenie międzynarodowej.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby kompetentne, posiadające dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym obszarze, doskonale przygotowane do jej przekazania uczestnikom szkolenia.

 

Iwona Jeżewska

Szkolenie zostało zorganizowane profesjonalnie, a zajęcia prowadzone były przez doświadczonych trenerów. Bardzo cenne dla mnie były warsztaty z zastosowania metod i narzędzi zarządzania oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w działaniu systemów zarządzania.

 

Kamila Graniszewska

Termin: Bardzo dobrze, że szkolenie trwało dwa razy po trzy dni, ponieważ pozwoliło to na zachowanie świeżości umysłu i jednocześnie nie doprowadziło to do zmęczenia materią jak w przypadku uczestnictwa w jednym szkoleniu 6 dniowym. Bardzo dobrze rozłożony był czas tematów w poszczególnych dniach.

Lokalizacja: Jak dla mnie ok. Nie daleko ode mnie. Bez problemu z komunikacją.

Tematyka: Co do samego szkolenia to pod względem merytorycznym oceniam je bardzo pozytywnie. Zajęcia były prowadzone w sposób profesjonalny i interesujący. Przede wszystkim bardzo dobrze oceniam znajomość tematów przez prelegentów oraz możliwość otwartej dyskusji. Takie podejście sprawiło, że bez problemu każdy mógł przedstawić swoje problemy, który następnie były tłumaczone w sposób zrozumiały i czytelny, z przytoczeniem przykładu co w pełni pozwoliło na zrozumienie omawianego zagadnienia. Za cenne uważam także różnorodność prelegentów (w zależności od tematyki) à specjaliści w swoich dziedzinachJ Super przygotowane materiały na szkolenie – skoroszyty, materiały do ćwiczeń, wyposażenie Sali (tablice, piłki, bloki papierów, kolorowe pisaki, rzutnik itd.)- pozwoliły na lepsze przyswajanie omawianego tematu. Możliwość przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę poprzez wykonywane ćwiczenia świetnie potwierdzało przystępność przekazywanych informacji przez prowadzących. Atmosfera była przyjazna i pozbawiona bariery. Zdobyta wiedza na pewno przełoży się na wykonywane przeze mnie obowiązki służbowe. Doceniam również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami.

Na uwagę zasługuje też organizacja samego szkolenia – (zapewnienie wyżywienia i przerw kawowych).

Minusy: szkoda tylko, że nie mogłam uczestniczyć w całym cyklu szkoleń.

 

Katarzyna W.

Szkolenie „Menadżer systemów zarządzania” oceniam bardzo wysoko pod względem  merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych  i doświadczonych trenerów - praktyków. Odpowiednie ćwiczenia i zadawane przez uczestników pytania wzbogacały i urozmaicały szkolenie. Polecam! Ogromna porcja wiedzy przekazana w przystępny i zrozumiały sposób.

 

Skontaktuj się z nami:
e-mail: biuro@tz-c.pl 
tel.: (22) 786-85-45
media: dołącz do nas w mediach